Search form

มาระโก 4:24

24พระองค์​อู้​กับ​หมู่​เขา​แหม​ว่า “หื้อ​เอา​ใจ๋​ใส่​ใน​สิ่ง​ตี้​ต้าน​ได้​ฟัง​หื้อ​ดีๆ ต้าน​จะ​สวน​สิ่ง​ตี้​ฟัง​มา​ด้วย​ต๋าง​แก่น​ใด พระเจ้า​จะ​สวน​ความ​เข้าใจ๋​คืน​หื้อ​ต้าน​ด้วย​ต๋าง​แก่น​นั้น ป๋าย​บ่ปอ​จะ​เตื่อม​แถ้ง​หื้อ​แหม