Search form

มาระโก 4:25

25คน​ตี้​เข้าใจ๋​อยู่​แล้ว​ก็​จะ​เข้าใจ๋​นัก​ขึ้น​แหม ส่วน​คน​ตี้​บ่เข้าใจ๋​กับ​บ่สนใจ๋​นั้น แม้​สิ่ง​ตี้​เขา​เข้าใจ๋​พระเจ้า​ก็​จะ​เยียะ​หื้อ​เขา​บ่เข้าใจ๋​แหม​เลย”