Search form

มาระโก 4:28

28ย้อน​ว่า​ดิน​เยียะ​หื้อ​เม็ด​นั้น​งอก​ขึ้น​เป๋น​ต้น​ก่อน แล้ว​เมื่อลูน​มา​ก็​ออก​งวง หลัง​จาก​นั้น​ก็​มี​เม็ด​ข้าว​เต๋ม​งวง