Search form

มาระโก 4:32

32แต่​เมื่อ​งอก​จ๋ำเริญ​ขึ้น​มา​แล้ว ก็​เป๋น​ต้น​ใหญ่​เหลือ​เปิ้น มี​กิ่ง​ใหญ่​ปอ​ตี้​นก​มา​แป๋ง​ฮัง​อาศัย​อยู่​ใน​ฮ่ม​เงา​ของ​ต้น​นั้น​ได้”