Search form

มาระโก 5:13

13พระองค์​ก็​ยอม​หื้อ​ไป​เข้า​อยู่​ใน​หมู​ได้ แล้ว​ผี​ฮ้าย​หมู่​นั้น​ก็​ออก​จาก​ป้อจาย​คน​นั้น ไป​เข้า​ใน​หมู​จ๋ำนวน​ประมาณ​สอง​ปัน​ตั๋ว แล้ว​หมู​ก็​ปา​กั๋น​ล่น​ลง​หน้าผา​จิ๊ง​ลง​ไป​ใน​ทะเล​แก๊น​น้ำ​ต๋าย​หมด