Search form

มาระโก 5:14

14หมู่​คน​เลี้ยง​หมู​ก็​ปา​กั๋น​ล่น​หนี​ไป​เล่า​เรื่อง​นี้​หื้อ​คน​ใน​เมือง​กับ​คน​ต๋าม​บ้าน​นอก​ฟัง หมู่​เขา​ก็​ออก​มา​ผ่อ​ว่า​เกิด​อะหยัง​ขึ้น