Search form

มาระโก 5:15

15เมื่อ​หมู่​เขา​ปา​กั๋น​มา​หา​พระเยซู ก็​หัน​ป้อจาย​คน​ตี้​เกย​โดน​ผี​เข้า นุ่ง​เสื้อผ้า​มี​สติ​ดี​นั่ง​อยู่ คน​ตังหลาย​ก็​ปา​กั๋น​กั๋ว