Search form

มาระโก 5:16

16คน​ตังหลาย​ตี้​ได้​หัน​เหตุก๋ารณ์​ก็​เล่า​หื้อ​คน​อื่นๆ ฟัง​ว่า เกิด​อะหยัง​ขึ้น​กับ​คน​ตี้​โดน​ผี​เข้า​กับ​ตี้​เกิด​ใน​หมู่​หมู