Search form

มาระโก 5:19

19พระองค์​บ่ยอม​หื้อ​เขา​ไป แต่​บอก​เขา​ว่า “ปิ๊ก​ไป​บ้าน​เหีย แล้ว​เล่า​หื้อ​หมู่​เขา​ฟัง​เถิง​ก๋าน​ใหญ่​ตี้​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ได้​เยียะ​ต่อ​เจ้า​กับ​ความ​เมตต๋า​ตี้​พระองค์​โผด​หื้อ​เจ้า”