Search form

มาระโก 5:20

20ป้อจาย​คน​นั้น​ก็​ปิ๊ก​ไป แล้ว​ตั้งเก๊า​บอก​หื้อ​คน​ใน​แคว้น​ทศบุรี​ฟัง​เถิง​เหตุก๋ารณ์​ตี้​พระเยซู​ได้​เยียะ​กับ​เขา คน​ตังหลาย​ก็​ปา​กั๋น​งืด​ขนาด