Search form

มาระโก 5:26

26นาง​ทนตุ๊ก​ทรมาน​หนัก​ขนาด​จาก​ก๋าน​ฮักษา​ของ​หมอ​หลาย​คน เสี้ยง​เงิน​เสี้ยง​ทอง​จ๋น​หมด​เนื้อ​หมด​ตั๋ว แต่​โรค​นั้น​ก็​บ่ยังแควน​ขึ้น ซ้ำ​ปิ๊ก​เป๋น​นัก​เหลือ​เก่า