Search form

มาระโก 5:27

27บ่ากอง​นาง​ได้ยิน​เรื่อง​ของ​พระเยซู ก็​เตียว​เข้า​ไป​ใน​คน​ตังหลาย ลัก​เข้า​มา​ตัง​หลัง​พระเยซู แล้ว​หยุบ​เสื้อ​คุม​ของ​พระองค์