Search form

มาระโก 5:30

30พระเยซู​ฮู้​บ่า​เดี่ยว​นั้น​เลย​ว่า​ฤทธิ์​ใน​ตั๋ว​ของ​พระองค์​ได้​แผ่ซ่าน​ออก​ไป จึง​เหลียว​ปิ๊ก​ไป​ถาม​คน​ตังหลาย​ว่า “ใผ​มา​หยุบ​เสื้อผ้า​เฮา”