Search form

มาระโก 5:33

33แม่ญิง​คน​นั้น​กั๋ว​จ๋น​ตั๋ว​สั่น ย้อน​ฮู้​ว่า​เกิด​อะหยัง​ขึ้น​กับ​นาง ก็​เข้า​มา​ก้ม​ลง​กราบ​พระองค์ แล้ว​เล่า​เรื่อง​ตี้​เกิด​ขึ้น​ตึง​หมด​หื้อ​พระองค์​ฟัง