Search form

มาระโก 5:34

34พระเยซู​ก็​อู้​กับ​นาง​ว่า “ลูก​เหย ความ​เจื้อ​ของ​เจ้า​เยียะ​หื้อ​เจ้า​หาย​โรค​แล้ว จะ​บ่ต้อง​ตุ๊ก​แหม ขอ​หื้อ​อยู่​ดี​มี​สุข​เน่อ”