Search form

มาระโก 5:42

42หละอ่อน​คน​นั้น​ก็​ลุก​ขึ้น​มา แล้ว​เตียว​ไป​เตียว​มา​ใน​ห้อง​นั้น (​หละอ่อน​แม่ญิง​คน​นี้​อายุ​สิบ​สอง​ปี๋​) คน​ตี้​อยู่​ใน​ห้อง​ก็​ปา​กั๋น​งืด​อยู่​ใน​ใจ๋