Search form

มาระโก 5:5

5เขา​จะ​เตียว​ไป​เตียว​มา​ต๋าม​อุโมงค์​ฝัง​ศพ​กับ​ต๋าม​ดอย​ต่างๆ ตึง​เมื่อวัน​ตึง​เมื่อคืน คาง​เสียง​ดัง​เหมือน​ผีบ้า แล้ว​เอา​บ่าหิน​คม​เถือ​เนื้อ​เถือ​ตั๋ว