Search form

มาระโก 5:7

7แล้ว​ฮ้อง​เสียง​ดัง​ว่า “พระเยซู​พระบุตร​ของ​พระเจ้า​ผู้​สูงสุด มา​ยุ่ง​กับ​ข้า​เยียะ​หยัง ขอ​สัญญา​ต่อ​พระเจ้า​ก่อน​เต๊อะ​ว่า พระองค์​จะ​บ่ทรมาน​ข้า”