Search form

มาระโก 6:11

11แต่​ถ้า​ตี้​ไหน​บ่ต้อนฮับ​กาว่า​บ่ฟัง​หมู่​ต้าน ก็​หื้อ​ออก​จาก​ตี้​หั้น​ไป​เหีย แล้ว​ปัด​ขี้ฝุ่น​ตี้​ติด​ตี๋น​ของ​ต้าน​ขว้าง เปื้อ​ส่อ​หื้อ​หัน​ว่า​พระเจ้า​บ่ปอใจ๋​กับ​บ่ยอมฮับ​เขา”