Search form

มาระโก 6:17

17กษัตริย์​เฮโรด​กึ๊ด​จาอั้น​ย้อน​ว่า​ต้าน​สั่ง​หื้อ​ยับ​ยอห์น​เอา​เจื้อก​เหล็ก​ล่าม​ไว้​ใน​คอก ย้อน​หันแก่​นาง​เฮโรเดียส​เมีย​ของ​ต้าน เซิ่ง​เกย​เป๋น​เมีย​ของ​ฟีลิป​น้อง​บ่าว​ของ​ต้าน