Search form

มาระโก 6:21

21วัน​นึ่ง​เป๋น​เวลา​ดี​ตี้​เฮโรเดียส​จะ​หื้อ​ยอห์น​ถูก​ฆ่า เป๋น​วัน​เกิด​ของ​กษัตริย์​เฮโรด พระองค์​เจิญ​หมู่​ข้าราชก๋าน​จั๊น​สูง นายทหาร​จั๊น​ผู้ใหญ่ ตึง​คน​สำคัญๆ ใน​แคว้น​กาลิลี​มา​งาน​เลี้ยง