Search form

มาระโก 6:22

22ใน​งาน​นั้น​ลูก​สาว​ของ​เฮโรเดียส​ฟ้อน เยียะ​หื้อ​กษัตริย์​เฮโรด​ตึง​หมู่​แขก​ปอ​อก​ปอ​ใจ๋​ขนาด กษัตริย์​เฮโรด​บอก​ว่า “จะ​ขอ​อะหยัง​เฮา​ก็​จะ​หื้อ”