Search form

มาระโก 6:30

พระเยซู​เลี้ยง​คน​ห้า​ปัน​คน

30หมู่​อัคร​สาวก​ตี้​พระเยซู​ส่ง​ออก​ไป​มา​แวด​พระองค์ แล้ว​รายงาน​เรื่อง​กู้​อย่าง​ตี้​ได้​เยียะ​ตึง​ได้​สอน​หื้อ​พระองค์​ฟัง แล้ว​พระเยซู​ก็​บอก​หมู่​เขา​ว่า