Search form

มาระโก 6:34

34เมื่อ​พระเยซู​ขึ้น​จาก​เฮือ ก็​หัน​คน​เป๋น​จ๋ำนวน​นัก พระองค์​ก็​ฮู้สึก​อินดู​หมู่​เขา ย้อน​ว่า​หมู่​เขา​เผียบ​เหมือน​ฝูง​แกะ​ตี้​บ่มี​คน​เลี้ยง พระองค์​จึง​สั่ง​สอน​หมู่​เขา​หลาย​เรื่อง