Search form

มาระโก 6:36

36บอก​หื้อ​หมู่​เขา​ปิ๊ก​ไป​เหีย​ก่อน​บ๋อ เปื้อ​จะ​ได้​ไป​เซาะ​ซื้อ​ของกิ๋น​กั๋น​ต๋าม​บ้าน​ไฮ่​บ้าน​นา​ตึง​หมู่​บ้าน​ต๋ำ​หมู่​นี้​ก่อน”