Search form

มาระโก 6:37

37แต่​พระองค์​อู้​ว่า “หมู่​ต้าน​ไป​เซาะ​ของ​กิ๋น​มา​เลี้ยง​หมู่​เขา​เหีย​ก่า” หมู่​สาวก​บอก​ว่า “จะ​ต้อง​ใจ๊​เงิน​จ๋ำนวน​ก้าจ้าง​สอง​ร้อย​วัน ​เถิง​จะ​ปอ​ซื้อ​ของกิ๋น​มา​เลี้ยง​คน​หมู่​นี้​ได้”