Search form

มาระโก 6:38

38พระเยซู​ก็​บอก​หมู่​เขา​ว่า “ไป​เซาะ​ผ่อ​ลอ​ว่า​มี​เข้าหนมปัง​อยู่​กี่​ก้อน” เมื่อ​หมู่​เขา​ฮู้​ก็​ปิ๊ก​มา​บอก​ว่า “มี​เข้าหนมปัง​ห้า​ก้อน​กับ​ป๋า​สอง​ตั๋ว”