Search form

มาระโก 6:4

4พระเยซู​ก็​เลย​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​นั้น​จะ​ได้ฮับ​เกียรติ​ใน​กู้ๆ ตี้ ยกเว้น​ใน​บ้าน​เมือง​ตึง​ครอบครัว​ญาติ​ปี้น้อง​ของ​ตั๋ว”