Search form

มาระโก 6:41

41แล้ว​พระองค์​ก็​ฮับ​เข้าหนมปัง​ห้า​ก้อน​กับ​ป๋า​สอง​ตั๋ว​นั้น​มา แล้ว​แหงน​หน้า​ขึ้น​ไป​ผ่อ​ฟ้า​สวรรค์​ขอบ​พระคุณ​พระเจ้า แล้ว​ก็​หัก​เข้าหนมปัง​ส่ง​หื้อ​หมู่​สาวก​เอา​ไป​แจก​คน​ตังหลาย แล้ว​พระองค์​แบ่ง​ป๋า​สอง​ตั๋ว​แจก​หื้อ​หมู่​เขา​ตวย