Search form

มาระโก 6:45

พระเยซู​เตียว​บน​น้ำ​ทะเล

45หลัง​จาก​นั้น​สัก​กำ พระเยซู​ก็​บอก​หื้อ​หมู่​สาวก​ของ​พระองค์​ลง​เฮือ​ข้าม​ฟาก​ไป​เมือง​เบธไซดา​ก่อน ส่วน​พระองค์​ยัง​อยู่​ตี้​หั้น เปื้อ​ส่ง​คน​ตังหลาย​ปิ๊ก​บ้าน