Search form

มาระโก 6:7

7พระองค์​ฮ้อง​สาวก​สิบ​สอง​คน​มา แล้ว​ส่ง​หมู่​เขา​ออก​ไป​เป๋น​กู้ๆ พระองค์​หื้อ​หมู่​เขา​มี​สิทธิ​อำนาจ​ตี้​จะ​ไล่​ผี​ตังหลาย​ออก​ได้