Search form

มาระโก 7:1

กำสอน​ของ​ป้ออุ๊ย​แม่หม่อน​ของ​หมู่​เฮา

1มี​หมู่​ฟาริสี​กับ​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์​ตี้​มา​จาก​กรุง​เยรูซาเล็ม​ปา​กั๋น​มา​หา​พระเยซู