Search form

มาระโก 7:11

11แต่​หมู่​ต้าน​แอกขะแตก​สอน​ว่า ทรัพย์​สมบัติ​ตี้​ควร​จะ​จ้วยเหลือ​ป้อ​แม่​นั้น ก็​เปิง​ดี​ตี้​จะ​เอา​ไป​ถวาย​หื้อ​กับ​พระเจ้า​แตน​