Search form

มาระโก 7:13

13หมู่​ต้าน​ก็​เยียะ​หื้อ​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​บ่มี​ผล ย้อน​ฮีต​เก่า​ฮอย​เดิม​ตี้​สอน​ต่อๆ กั๋น​มา กับ​โดย​เยียะ​แหม​หลาย​อย่าง​ตี้​เหมือน​กับ​จาอี้​ตวย”