Search form

มาระโก 7:14

สิ่ง​ตี้​เยียะ​หื้อ​คน​เป๋น​มลทิน

14พระเยซู​ก็​ฮ้อง​คน​ตังหลาย​เข้า​มา​หา​แหม แล้ว​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “หมู่​ต้าน​กู้​คน​ฟัง​หื้อ​ดีๆ หื้อ​เข้าใจ๋​แต๊ๆ เน่อ