Search form

มาระโก 7:15

15ก๋าน​กิ๋น​ของ​ตี้​ห้าม​กิ๋น​บ่ได้​เยียะ​หื้อ​คน​เป๋น​มลทิน แต่​สิ่ง​ตี้​ออก​มา​จาก​ตัง​ใน​ใจ๋ สิ่ง​นั้น​ละ​จะ​เยียะ​หื้อ​คน​เป๋น​มลทิน