Search form

มาระโก 7:18

18พระองค์​ปิ๊ก​ถาม​หมู่​เขา​ว่า “ต้าน​ตังหลาย​ยัง​บ่เข้าใจ๋​แหม​กา ต้าน​ยัง​บ่หัน​เตื้อ​ก๋า คือ​ว่า​บ่มี​อะหยัง​ตี้​เข้า​ปาก​ไป​แล้ว​เยียะ​หื้อ​คน​เป๋น​มลทิน​ได้