Search form

มาระโก 7:24

ความ​เจื้อ​ของ​แม่ญิง​จาว​ซีเรีย​ฟีนิเซีย

24พระเยซู​ลุก​จาก​ตี้​หั้น​เข้า​ไป​ใน​แคว้น​เมือง​ไทระ​กับ​เมือง​ไซดอน​ แล้ว​เข้า​ไป​ใน​เฮือน​หลัง​นึ่ง พระองค์​บ่ต้อง​ก๋าน​หื้อ​ใผ​ฮู้​ใผ​หัน แต่​ก็​ยัง​มี​คน​ฮู้​คน​หัน​อยู่