Search form

มาระโก 7:26

26แม่ญิง​คน​นั้น​บ่ใจ้​เป๋น​จาว​ยิว แต่​เป๋น​จาว​ซีเรีย​ฟีนิเซีย ตี้​อู้​ภาษา​กรีก นาง​มา​อ้อนวอน​ขอ​หื้อ​พระองค์​ขับ​ไล่​ผี​ออก​จาก​ลูก​สาว