Search form

มาระโก 7:27

27พระองค์​อู้​กับ​แม่ญิง​คน​นั้น​ว่า “หื้อ​หมู่​ลูก​กิ๋น​อิ่ม​เหีย​ก่อน​เต๊อะ บ่ถูกต้อง​ตี้​จะ​เอา​ของกิ๋น​ของ​ลูก​ไป​โจ้ง​หื้อ​หมา”