Search form

มาระโก 7:28

28แต่​แม่ญิง​คน​นั้น​ตอบ​พระองค์​ว่า “แม่น​แล้ว​ต้าน​เจ้า​ข้า แม้​แต่​หมา​ตี้​อยู่​ปื๊น​โต๊ะ ก็​ได้​กิ๋น​เศษ​ของกิ๋น​ลูก​ตี้​ตก​ลง​จาก​โต๊ะ”