Search form

มาระโก 7:3

3(​จาว​ยิว​ตังหลาย​ตึง​คน​ตี้​เป๋น​หมู่​ฟาริสี​จะ​ถือ​ต๋าม​กำสอน​ตี้​ป้ออุ๊ย​แม่หม่อน​สอน​ต่อๆ กั๋น​มา​ว่า ถ้า​บ่ซ่วย​มือ​ต๋าม​พิธี​ตาง​ศาสนา​เหีย​ก่อน จะ​บ่กิ๋น​ข้าว​เตื้อ