Search form

มาระโก 7:31

พระเยซู​ฮักษา​คน​ตี้​หู​หนวก​กับ​ปาก​กั๊ก

31แล้ว​พระเยซู​ออก​จาก​แคว้น​เมือง​ไทระ​เตียว​ก๋าย​เมือง​ไซดอน ไป​ทะเลสาบ​กาลิลี​ใน​แคว้น​ทศบุรี