Search form

มาระโก 7:32

32มี​คน​ปา​ป้อจาย​หู​หนวก​ปาก​กั๊ก​คน​นึ่ง​มา​หา​พระองค์ อ้อนวอน​ขอ​พระองค์​วาง​มือ​บน​ตั๋ว​คน​นั้น เปื้อ​ฮักษา​เขา​หื้อ​หาย