Search form

มาระโก 7:33

33พระองค์​ปา​ป้อจาย​คน​นั้น​ออก​จาก​คน​ตังหลาย​ไป​อยู่​แหม​ตี้​นึ่ง พระองค์​เอา​นิ้ว​มือ​ซุก​เข้า​ไป​ใน​ฮู​หู​ของ​เขา แล้ว​ถ่ม​น้ำลาย​ใส่​นิ้ว​มือ​แปด​ตี้​ลิ้น​ของ​เขา