Search form

มาระโก 7:34

34แล้ว​พระองค์​แหงน​หน้า​ผ่อ​ฟ้า​สวรรค์ ถอน​หาย​ใจ๋​ยาว​ด้วย​ความ​อินดู​แล้ว​บอก​คน​นั้น​ว่า “เอฟฟาธา” แป๋​ว่า “จง​เปิด​ออก”