Search form

มาระโก 7:4

4หลัง​จาก​ไป​ซื้อ​ของ​ใน​กาด​มา​แล้ว ก็​ต้อง​ซ่วย​มือ​ต๋าม​พิธี​นั้น​เหีย​ก่อน​เหมือน​กั๋น แล้ว​ก้อย​กิ๋น​ข้าว ก็​มี​ฮีต​ฮอย​อื่นๆ แหม​หลาย​อย่าง​ตี้​เขา​ถือ อย่าง​ก๋าน​ล้าง​ถ้วย จ๊อน หม้อ​ใส่​น้ำ ตึง​หม้อแก๋ง​ตวย​)