Search form

มาระโก 7:9

9แล้ว​พระเยซู​อู้​แหม​ว่า “หมู่​ต้าน​เก่ง​ขนาด​ตี้​ปา​กั๋น​หลบ​หลีก​กำสั่ง​ของ​พระเจ้า เปื้อ​เยียะ​ต๋าม​ฮีต​เก่า​ฮอย​เดิม​ของ​ป้ออุ๊ย​แม่หม่อน​ตี้​สอน​ต่อๆ กั๋น​นั้น