Search form

มาระโก 8

พระเยซู​เลี้ยง​คน​สี่​ปัน​คน

1เวลา​นั้น​มี​คน​จ๋ำนวน​นัก​มา​หา​พระเยซู​แหม แต่​เมื่อ​ของกิ๋น​เสี้ยง​หมด​แล้ว พระเยซู​จึง​ฮ้อง​หมู่​สาวก​มา​หา​อู้​ว่า 2“เฮา​อินดู​คน​หมู่​นี้​ขนาด ย้อน​หมู่​เขา​อยู่​ตวย​เฮา​สาม​วัน​มา​แล้ว บ่าเดี่ยว​นี้​บ่มี​อะหยัง​กิ๋น​สัก​อย่าง 3ถ้า​เฮา​หื้อ​หมู่​เขา​ปิ๊ก​บ้าน​โดย​บ่ได้​กิ๋น​อะหยัง​เตื้อ หมู่​เขา​ก็​จะ​เป๋น​ปิ​หมด​แฮง​ก๋าง​ตาง ย้อน​ว่า​บาง​คน​ก็​ลุก​จาก​ตี้​ไก๋ๆ มา” 4หมู่​สาวก​ก็​ตอบ​ว่า “ใน​ตี้​ทุรกั๋นดาร​จาอี้ จะ​ไป​เซาะ​ของกิ๋น​ตี้​ไหน​มา​เลี้ยง​หมู่​เขา​ปะล้ำ​ปะเหลือ” 5พระเยซู​ถาม​หมู่​สาวก​ว่า “หมู่​ต้าน​มี​เข้าหนมปัง​กี่​ก้อน” หมู่​สาวก​ตอบ​ว่า “เจ็ด​ก้อน​เต้าอั้น” 6พระองค์​สั่ง​หื้อ​คน​ตังหลาย​นั่ง​ลง​บน​ปื๊น​ดิน แล้ว​พระองค์​ฮับ​เอา​เข้าหนมปัง​มา​อธิษฐาน​ขอบพระคุณ​พระเจ้า แล้ว​ก็​หัก​เข้าหนมปัง​ยื่น​หื้อ​หมู่​สาวก​เอา​ไป​แจก​คน​ตังหลาย 7หมู่​เขา​มี​ป๋า​ตั๋ว​หน้อยๆ บ่กี่​ตั๋ว พระองค์​ก็​เอา​ป๋า​นั้น​มา​ขอบ​พระคุณ​พระเจ้า แล้ว​หื้อ​หมู่​สาวก​เอา​ไป​แจก​ตวย 8คน​ตังหลาย​กิ๋น​อิ่ม​กั๋น​หมด​แล้ว ยัง​เก็บ​ของกิ๋น​ตี้​เหลือ​ใส่​ก๋วย​ได้​แหม​เจ็ด​แก่น 9คน​ตี้​อยู่​ตี้​หั้น​มี​ประมาณ​สี่​ปัน​คน แล้ว​พระองค์​ก็​ส่ง​เขา​ตังหลาย​ปิ๊ก​เมือ​บ้าน 10ส่วน​พระองค์​กับ​หมู่​สาวก​ปา​กั๋น​ลง​เฮือ​ไป​แคว้น​ดาลมานูธา​บ่า​เดี่ยว​นั้น​เลย

หมู่​ฟาริสี​มา​ทดลอง​พระเยซู

11หมู่​ฟาริสี​ตั้งเก๊า​เถียง​พระเยซู แล้ว​ขอ​หื้อ​พระองค์​เยียะ​หมายสำคัญ​จาก​ฟ้า​สวรรค์​หื้อ​ผ่อ เปื้อ​จะ​ฮู้​ว่า​พระองค์​มา​จาก​พระเจ้า​แต๊ๆ ก่อ 12พระเยซู​ถอน​หายใจ๋​ยาว​แล้ว​อู้​ว่า “เป๋น​จาใด​คน​ใน​สมัย​นี้​ผ่อ​หา​ก้า​หมายสำคัญ​เต้าอั้น เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า เฮา​จะ​บ่เยียะ​หมายสำคัญ​หื้อ​คน​ใน​สมัย​นี้​หัน” 13พระองค์​ก็​ละ​หมู่​เขา​ไว้​หั้น แล้ว​ลง​เฮือ​กับ​หมู่​สาวก​ข้าม​ทะเลสาบ​ไป​แหม​ฝั่ง​นึ่ง​เหีย

เจื๊อฟู​ของ​หมู่​ฟาริสี​กับ​ของ​หมู่​เฮโรด

14หมู่​สาวก​ลืม​เอา​เข้าหนมปัง​มา​ตวย ใน​เฮือ​มี​อยู่​ก้อน​เดียว 15พระเยซู​เตื๋อน​หมู่​เขา​ว่า “หละวัง​เจื๊อฟู​ของ​หมู่​ฟาริสี กับ​เจื๊อฟู​ของ​กษัตริย์​เฮโรด​ไว้​หื้อ​ดีๆ” 16หมู่​สาวก​อู้​กั๋น​ว่า “ตี้​พระองค์​อู้​จาอี้​ก็​ย้อน​ว่า​หมู่​เฮา​บ่มี​เข้าหนมปัง” 17พระเยซู​ฮู้​ว่า​หมู่​เขา​อู้​เรื่อง​อะหยัง​กั๋น​อยู่​ก็​เลย​อู้​ว่า “เยียะ​หยัง​หมู่​ต้าน​ปา​กั๋น​อู้​เรื่อง​บ่มี​เข้าหนมปัง หมู่​ต้าน​ยัง​บ่เข้าใจ๋​เตื้อ​กา กาว่า​สุด​กำกึ๊ด​แล้ว 18มี​ต๋า​ก็​ผ่อ​บ่หัน กับ​มี​หู​ก็​บ่ได้ยิน​จาอั้น​กา หมู่​ต้าน​จ๋ำ​บ่ได้​กา 19ต๋อน​ตี้​เฮา​เอา​เข้าหนมปัง​ห้า​ก้อน​เลี้ยง​ตึง​ห้า​ปัน​คน​นั้น หมู่​ต้าน​เก็บ​ตี้​เหลือ​ได้​กี่​ซ้า” หมู่​เขา​ตอบ​ว่า “ได้​สิบ​สอง​ซ้า” 20“ต๋อน​ตี้​เฮา​เอา​เข้าหนมปัง​เจ็ด​ก้อน​เลี้ยง​ตึง​สี่​ปัน​คน​ลอ ต้าน​ตังหลาย​เก็บ​ตี้​เหลือ​ได้​กี่​ก๋วย” หมู่​เขา​ตอบ​ว่า “ได้​เจ็ด​ก๋วย” 21แล้ว​พระเยซู​ก็​อู้​ว่า “ยัง​บ่เข้าใจ๋​เตื้อ​กา”

พระเยซู​ฮักษา​คน​ต๋า​บอด​ตี้​เบธไซดา

22เมื่อ​พระเยซู​ตึง​หมู่​สาวก​มา​แผว​เมือง​เบธไซดา มี​คน​ปา​คน​ต๋าบอด​คน​นึ่ง​มา​อ้อนวอน​ขอ​พระองค์​ฮักษา​เขา​หื้อ​หาย 23พระองค์​ก็​จู๋ง​มือ​คน​ต๋า​บอด​ออก​มา​นอก​หมู่​บ้าน แล้ว​ถ่ม​น้ำลาย​ใส่​ต๋า​ตึง​วาง​มือ​บน​ต๋า​สอง​เบื้อง​ของ​คน​นั้น ถาม​ว่า “ผ่อ​หัน​อะหยัง​พ่อง​ก่อ”

24คน​ต๋า​บอด​ก็​ได้​เหงย​หน้า​ขึ้น​มา​ผ่อ​แล้ว​บอก​ว่า “หัน​คน​เหมือน​เก๊าไม้​เตียว​ไป​เตียว​มา” 25พระองค์​ก็​วาง​มือ​บน​ต๋า​ของ​เขา​แหม​เตื้อ​นึ่ง คน​ต๋า​บอด​ก็​ปัก​ต๋า​ผ่อ ต๋า​ของ​เขา​ก็​หาย​ดี เขา​ผ่อ​หัน​สิ่ง​ตังหลาย​ได้​เป่ง​หลึ้ง 26พระองค์​ก็​ส่ง​เขา​ปิ๊ก​เมือ​บ้าน​เหีย​กับ​บอก​ว่า “ห้าม​แว่​เข้า​ไป​ใน​หมู่​บ้าน​เน่อ”

เปโตร​อู้​ว่า​พระเยซู​เป๋น​พระคริสต์

27พระเยซู​กับ​หมู่​สาวก​เตียวตาง​ไป​ต๋าม​หมู่​บ้าน​ใก้​เมือง​ซีซารียา​ฟีลิปปี ต๋อน​เตียว​ก๋าง​ตาง​นั้น​พระองค์​ถาม​หมู่​สาวก​ของ​พระองค์​ว่า “คน​ตังหลาย​อู้​กั๋น​ว่า​เฮา​เป๋น​ใผ​กา”

28หมู่​สาวก​ตอบ​ว่า “บาง​คน​ก็​ว่า​เป๋น​ยอห์น​ผู้​หื้อ​บัพติศมา บาง​คน​ก็​ว่า​เป๋น​เอลียาห์ แล้ว​มี​บาง​คน​ว่า​เป๋น​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​คน​นึ่ง” 29แล้ว​พระองค์​ถาม​หมู่​เขา​ว่า “หมู่​ต้าน​ลอ กึ๊ด​ว่า​เฮา​เป๋น​ใผ” เปโตร​ตอบ​ว่า “พระองค์​เป๋น​พระคริสต์” 30แล้ว​พระองค์​ก็​สั่ง​หมู่​สาวก​บ่หื้อ​บอก​คน​อื่น​ว่า​พระองค์​เป๋น​ใผ

พระเยซู​ตวายตั๊ก​เถิง​ความ​ต๋าย​ของ​พระองค์

31แล้ว​พระเยซู​ตั้งเก๊า​สอน​หื้อ​หมู่​เขา​ฮู้​ว่า “บุตรมนุษย์​จะ​ต้อง​ได้​ฮับ​ความ​ตุ๊ก​ทรมาน​หลาย​อย่าง หมู่​คน​เฒ่า​คน​แก่ หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต ตึง​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์​จะ​บ่ยอมฮับ​พระองค์ ใน​ตี้​สุด​พระองค์​จะ​ต้อง​ถูก​ฆ่า​ต๋าย แต่​หลัง​จาก​นั้น​แหม​สาม​วัน​พระเจ้า​จะ​เยียะ​หื้อ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย” 32พระเยซู​เล่า​เรื่อง​นี้​หื้อ​หมู่​สาวก​ฟัง​อย่าง​บ่ปิด​บัง​อะหยัง ส่วน​เปโตร​ปา​พระเยซู​ออก​จาก​หมู่ แล้ว​ว่า​หื้อ​พระองค์ 33พระเยซู​งว้าย​หน้า​มา​ผ่อ​หมู่​สาวก​แล้ว​ก็​ด่า​เปโตร​ว่า “ไอ่​ซาต๋าน ไป​หื้อ​ป๊น​หู​ป๊น​ต๋า ย้อน​ว่า​เจ้า​บ่ได้​กึ๊ด​อย่าง​พระเจ้า แต่​กึ๊ด​อย่าง​คน”

34แล้ว​พระองค์​ฮ้อง​คน​ตังหลาย​กับ​หมู่​สาวก​เข้า​มา​หา แล้ว​บอก​หมู่​เขา​ว่า “ถ้า​ใผ​คน​ใด​ใค่​เป๋น​สาวก​ของ​เฮา ก็​หื้อ​คน​นั้น​ตัด​อก​ตัด​ใจ๋ แบก​ไม้​ก๋าง​เขน​ของ​ตั๋ว​เก่า แล้ว​ตวย​เฮา​มา 35ย้อน​ว่า​ถ้า​คน​ใด​ใค่​ฮักษา​จีวิต​ของ​ตั๋ว​ไว้ คน​นั้น​จะ​ฮักษา​จีวิต​นั้น​บ่ได้​ก็​จะ​ต๋าย แต่​ถ้า​คน​ใด​ยอม​สละ​จีวิต​ของ​ตั๋ว​ย้อน​หัน​แก่​เฮา​ตึง​ข่าวดี คน​นั้น​จะ​มี​จีวิต​นิรันดร์ 36จะ​มี​ประโยชน์​อะหยัง ถ้า​ได้​เป๋น​เจ้าของ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ใน​โลก​นี้ แต่​ต้อง​เสีย​จีวิต​ของ​ตั๋ว​ไป​เหีย 37ต้าน​จะ​เอา​อะหยัง​ไป​แลก​กับ​จีวิต​ของ​ต้าน​ปิ๊ก​คืน​มา​ได้ 38ใน​ยุค​นี้​ตี้​มี​คน​บาป​เป๋น​คน​บ่ซื่อสัตย์​ต่อ​พระเจ้า ถ้า​คน​ใด​อาย​ย้อน​ติดต๋าม​เฮา​กับ​กำสอน​ของ​เฮา เฮา​ผู้​เป๋น​บุตรมนุษย์​ก็​จะ​อาย​คน​นั้น​ตวย​เมื่อ​เฮา​ปิ๊ก​มา​ใน​โลก​ด้วย​รัศมี​ของ​พระบิดา​ฮ่วม​กับ​หมู่​ทูตสวรรค์​บริสุทธิ์”