Search form

มาระโก 8:1

พระเยซู​เลี้ยง​คน​สี่​ปัน​คน

1เวลา​นั้น​มี​คน​จ๋ำนวน​นัก​มา​หา​พระเยซู​แหม แต่​เมื่อ​ของกิ๋น​เสี้ยง​หมด​แล้ว พระเยซู​จึง​ฮ้อง​หมู่​สาวก​มา​หา​อู้​ว่า